top of page

Historické pamiatky mesta Rožňava

Strážna veža - Neskoro renesančná strážna veža je neodmysliteľnou dominantou historického jadra Rožňavy. Veža bola v roku 1997 obnovená a sprístupnená pre turistov ako vyhliadková. Jej prehliadku zabezpečuje T​uristické informačné centrum v Rožňave.

 

 

Historické jadro v Rožňave - Pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc. Štruktúra historického jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do dnešných čias. Dominantami námestia sú renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek a budova bývalej banskej komory. Pred strážnou vežou stojí pomník Francišky Andrássyovej.

Katedrála Nanebovzatia panny Márie - Katedrála je najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou v Rožňave. Návštevníkov zaujmú aj relikvie mučeníka sv. Neita, ktoré katedrále darovala Svätá stolica v roku 1836. Vedľa katedrály samostatne stojí dominantná barokovo-klasicistická zvonica z r. 1779. Prehliadku katedrály so sprievodcom (slovensky, maďarsky, nemecky) zabezpečuje Turistické informačné centrum v Rožňave.

Banícke múzeum

 

bottom of page